Category: Uncategorised

  • TERF:s

    TERF:s

    Eftersom feminism handlar om lika rättigheter och att förbättra samhället blir många förvånade när de läser om TERF:s eller “trans-exclusionary radical feminists”. Förkortningen brukar användas om feminister som anser att transkvinnor inte är kvinnor, och som motsätter sig transpersoners rättigheter. Feminister som är transinkluderande menar att TERF:s är transfober, och förkortningen TERF används numera som […]