Category: Feminismens historia

  • Familjen Pankhurst och suffragetterna

    Familjen Pankhurst och suffragetterna

    När man talar om kampen för kvinnlig rösträtt tänker många på suffragetterna, fast de egentligen bara var en liten del av rörelsen. Kanske det är så att suffragetterna lyfts fram mest då de utförde några av de mest spektakulära aktionerna för att lyfta frågan om att ge kvinnor demokratiska rättigheter jämlika med männen. Ordet suffragett […]

  • Feminismens kontroverser

    Feminismens kontroverser

    Kampen för kvinnlig rösträtt Även om kvinnlig rösträtt idag kan tyckas självklart är det inte så länge sedan kvinnor förvägrades möjligheten att påverka politiken i allmänna val. Rösträtt för kvinnor infördes först år 1921, och detta var även första gången kvinnor valdes in i riksdagens andra kammare för att representera folket. Kvinnlig rösträtt hade dock […]